A.N.S.P.D.C.P

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Registrul de Evidenţa a Prelucarilor de Date cu Caracter Personal, conţine o evidenţa a notificarilor efectuate de operatorii de date cu caracter personal si are rolul de a asigura transparenţa in ceea ce priveşte activitatea operatorilor de prelucrare a datelor.

DENUMIREA OPERATORULUI: SC EUROPEAN ADVERTISING NETWORK SRL
Numar Registrul General: 0001461
Numar notificare: 32500
Prima notificare din: 31/07/2014

DENUMIREA OPERATORULUI: SC EUROPEAN ADVERTISING SERVICES SRL
Numar Registrul General: 0009935
Numar notificare: 27354
Prima notificare din: 14/02/2013

DENUMIREA OPERATORULUI: SC EUROPEAN ADVERTISING NETWORK SRL
Numar Registrul General: 0018085
Numar notificare: 20841
Prima notificare din: 11/08/2017

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice SC EUROPEAN ADVERTISING NETWORK SRL, SC EUROPEAN ADVERTISING SERVICES SRL si SC EUROPEAN ADVERTISING HOLDING SRL au obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este: reclama, marketing si publicitate, servicii de comunicatii electronice.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele necesare intocmirii contractului de prestari servicii si a facturii fiscale.

Refuzul dvs. determina: imposibilitatea de a intocmi actele legale cu privire la serviciile prestate. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, autoritati publice centrale, societatii bancare si agentiilor de colectare a debitelor/recuperarii de creante.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre SC EUROPEAN ADVERTISING NETWORK SRL, SC EUROPEAN ADVERTISING HOLDING SRL sau SC EUROPEAN ADVERTISING SERVICES SRL.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati in cel mai scurt timp posibil.

Observatie:

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege. Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.